Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Εμφυτεύματα δοντιών και αναγεννητικές τεχνικές: άμεσες σταθερές μεταβατικές αποκαταστάσεις.

Τα εμφυτεύματα δοντιών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης οδοντιατρικής. Χάρη στα σύγχρονα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούμε ακόμα και στις δυσκολότερες περιπτώσεις και να αποκαταστήσουμε την έλλειψη ενός ή περισσότερων δοντιών.

Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου υπάρχει έντονη απώλεια της γνάθου είτε λόγω παθολογικών καταστάσεων, όπως η περιοδοντική νόσος, κύστεις κλπ.,  είτε λόγω τραύματος. Πολύτιμη βοήθεια αποτελούν οι αναγεννητικές τεχνικές, καθώς είμαστε πλέον σε θέση να αναπλάσουμε τους σκληρούς ιστούς σε τέτοιο βαθμό, που να είναι πλέον δυνατή μια εμφύτευση.


Παρά τα πλεονεκτήματα αυτών των τεχνικών δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Καθώς ως οδοντίατροι προσπαθούμε να μειώσουμε την πιθανότητα επιπλοκών ή μιας αποτυχίας, ορισμένες φορές είμαστε αναγκασμένοι να συστήσουμε στους ασθενείς μας να μη φορούν μια μεταβατική κινητή αποκατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για χρονοβόρες θεραπείες, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν  12 μήνες ή και παραπάνω.

Καθώς οι ασθενείς μας γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί, υπάρχει πλέον ανάγκη για άμεση μεταβατική αποκατάσταση με σταθερά δόντια καθ’ όλη την διάρκεια μιας αναγεννητικής θεραπείας στα πλαίσια μιας αποκατάστασης με εμφυτεύματα δοντιών.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και τεχνικές με τις οποίες σε περιστατικά με εκτεταμένες αναγεννητικές τεχνικές μπορούμε να τοποθετήσουμε άμεσα σταθερές μεταβατικές αποκαταστάσεις, και να διατηρήσουμε  στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία και την αισθητική των δοντιών και του προσώπου.

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Εμφυτεύματα δοντιών και Αισθητική - Δυνατότητες και προβληματισμοί

Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι μια πολύτιμη μέθοδος της σύγχρονης οδοντιατρικής.  Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για αισθητικές αποκαταστάσεις και για την αισθητική οδοντιατρική. 
Αλήθεια, τι είναι η αισθητική οδοντιατρική?
Κάποιος έδωσε τον ορισμό ότι είναι η τέχνη της αφάνειας, η τέχνη δηλαδή του να κρύβουμε την δουλειά μας.
Η ικανότητα να δημιουργούμε μία οφθαλμαπάτη, έτσι ώστε μια τεχνητή αποκατάσταση να μην διαφέρει σε τίποτα από τα φυσικά δόντια.

Σε μια θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα μια τέτοια αποκατάσταση αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, διότι εκτός από τα τεχνητά δόντια θα πρέπει παράλληλα να δημιουργήσουμε μια τεχνητή στήριξη και τεχνητούς περιεμφυτευματικούς ιστούς.

Για να ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο είναι δυνατόν να προσφέρουμε στους ασθενείς μας μια αποκατάσταση με εμφυετύματα που θα μοιάζει με τα φυσικά τους δόντια, θα πρέπει να λάβουμε υπ΄όψη μας κατ’ αρχήν το γενικό ανατομικό υπόβαθρο,

θα πρέπει δηλαδή να αναρωτηθούμε κατά πόσο θα κάνουμε μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών όταν λείπουν όλα ή μερικά δόντια,  στην άνω ή στην κάτω γνάθο, πάντα λαμβάνοντας υπ’ όψη την σχέση των γνάθων μεταξύ τους..

Σε μια εμφύτευση σημαντικό ρόλο παίζει τελικά ποιο δόντι λείπει. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κατασκευάσουμε μια φυσική αποκατάσταση στην πρόσθια περιοχή διότι έχουμε μία άμεση οπτική επαφή με τα δόντια και τα ούλα, ενώ τα πίσω δόντια τα βλέπουμε σε προβολή.

Στον προγραμματισμό μια αποκατάστασης με εμφυτεύματα δοντιών, σημαντικό ρόλο παίζει να ξέρουμε πως χάθηκαν τα δόντια αυτά.
Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε αν τα δόντια χάθηκαν λόγω τερηδόνας ή λόγω της περιοδοντικής νόσου ή κάποιου ατυχήματος.
Στις περιπτώσεις τερηδόνας συνήθως δεν έχουμε απώλεια οστού και μπορούμε σχετικά εύκολα να κατασκευάσουμε με οδοντικά εμφυτεύματα μια φυσική αποκατάσταση.

Αντίθετα, στα περιοδοντικά περιστατικά και σε περίπτωση ατυχήματος, έχουμε απώλεια οστού και είμαστε αναγκασμένοι να αναγεννήσουμε το χαμένο κόκαλο, ή να κατασκευάσουμε αφύσικα μακριά δόντια, πριν καν γίνει η  εμφύτευση.
Σε πολύ προχωρημένες περιπτώσεις μάλιστα είναι πολλές φορές ιδιαίτερα δύσκολο ή αδύνατο ακόμα και να τοποθετήσουμε ένα εμφύτευμα.

Ας μην ξεχνούμε τέλος ότι υπάρχουν περιπτώσεις, όπου έχουμε μια συγγενή έλλειψη δοντιού. Εδώ δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα είναι ότι χάθηκε το κόκαλο,  αλλά το ότι δεν αναπτύχθηκε ποτέ σε φυσιολογικό βαθμό, καθώς δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα δόντια.
Σε αυτά τα περιστατικά έχουμε συνήθως μια πολύ λεπτή και υποτροφική γνάθο που θα πρέπει πρώτα ν’ αναγεννήσουμε πριν τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα δοντιών.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την αισθητική των εμφυτευμάτων είναι τα ούλα.

Είναι σημαντικό πριν ακόμη ξεκινήσουμε μια εμφύτευση να έχουμε πλήρη εικόνα για την ποσότητα των ούλων που θα πρέπει να αναγεννήσουμε και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό.

Βλέπουμε επομένως ότι ακόμα και αν χαθεί το ίδιο δόντι σε δύο διαφορετικά στόματα, και γίνει μια εμφύτευση, μπορεί να χρειαστούν δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Πολύτιμο βοήθημα σε μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα είναι πλέον οι διάφορες τεχνικές με τις οποίες είναι δυνατή η αναγέννηση οστού ή η ανάπλαση των ούλων και των μαλακών ιστών.

Μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών μπορεί τελικά στη σύγχρονη εποχή, να είναι πολύ πιο πολύπλοκη απ’ ότι παλαιότερα.

Όμως χάρη στις σύγχρονες αναγεννητικές τεχνικές και την πρόοδο της τεχνολογίας είμαστε σε θέση να κατασκευάζουμε μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών με απόλυτα φυσικό και αισθητικό τρόπο.

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΤα οστεο-ενσωματούμενα εμφυτεύματα συμβάλλουν σημαντικά στην λειτουργική αποκατάσταση της μερικής ή ολικής απώλειας των δοντιών.
Το αρχικό πρωτόκολλο εφαρμόστηκε σε περιπτώσεις ολικής νοδότητας της κάτω γνάθου και καθοριζόταν από συγκεκριμένα στάδια και αυστηρά κριτήρια επιλογής των περιστατικών
Όμως οι ανάγκες στην κλινική πράξη και η πρόοδος των τεχνικών μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε τα εμφυτεύματα δοντιών ακόμα και σε περιπτώσεις πολύ έντονης απορρόφησης της κάτω γνάθου.
Αυτές είναι άλλωστε και οι περιπτώσεις που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη από εμφυτεύματα δοντιών, καθώς τα ούλα έχουν απορροφηθεί και η οδοντοστοιχία δεν έχει καθόλου καλή συγκράτηση.
Στις περιπτώσεις αυτές, η γνάθος έχει απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα  να αντιμετωπίζουμε την δυσκολία να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα δοντιών με επαρκείς διαστάσεις, . Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι παράλληλα υποχωρούν και τα ούλα, γεγονός που οδηγεί σε  ουλοβλεννογόνια προβλήματα, δηλαδή στη φλεγμονή των ούλων γύρω από τα εμφυτεύματα η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια  των εμφυτευμάτων.
Στόχος του ερευνητικού προγράμματος που ξεκινήσαμε στο University of Pennsylvaniaμε τους καθηγητές A. Weisgold και J.P. Arnoux ήταν η ανάλυση των ανατομικών και λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζει μια έντονα απορροφημένη κάτω γνάθος, και  η επινόηση μιας νέας τεχνικής η οποία συνδυάζει τεχνικές και γνώσεις από την στοματική χειρουργική και την περιοδοντολογία με σκοπό την διευθέτηση των μαλακών ιστών σε αυτά τα προχωρημένα περιστατικά.
Στη συνέχεια έγινε η εφαρμογή της τεχνικής αυτής σε επιλεγμένα περιστατικά με έντονη απορρόφηση της κάτω γνάθου. H μακροχρόνια παρακολούθηση των περιστατικών αυτών έδειξε ότι με την τεχνική αυτή μπορούμε να πετύχουμε σταθερά αποτελέσματα και να διατηρήσουμε τους περιεμφυτευματικούς ιστούς υγιείς και χωρίς στοιχεία φλεγμονής.
Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα και η προτεινόμενη νέα τεχνική δημοσιεύτηκε στο εγκυρότερο ίσως επιστημονικό περιοδικό σχετικά με εμφυτεύματα δοντιών, το international Journal of Oral- and Maxillofacial Implants.
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανατρέξουν στην διεθνή βιβλιογραφία ή να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου
Βασ. Σοφίας 35
10675 Αθήνα
www.my-smile.gr


Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Εμφυτεύματα δοντιών ή σταθερή γέφυρα? Αποτελέσματα και κόστος.


Τα εμφυτεύματα δοντιών έφεραν μια πραγματική επανάσταση στην σύγχρονη οδοντιατρική, καθώς με ένα εμφύτευμα μπορεί κανείς να αποκτήσει σταθερά δόντια και ένα όμορφο και φωτεινό χαμόγελο.
Ένας παράγοντας που κάνει πολύ κόσμο επιφυλακτικό με τα εμφυτεύματα δοντιών είναι το κόστος.
Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Γαλλία δείχνει ακριβώς το αντίθετο: μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών μπορεί τελικά να είναι σε βάθος χρόνου η οικονομικότερη επιλογή!
Η έρευνα αναφέρεται στις περιπτώσεις που λείπει στην κάτω γνάθο ένα δόντι και έγινε σύγκριση ανάμεσα σε μια αποκατάσταση με σταθερή γέφυρα και σε μια αποκατάσταση με ένα εμφύτευμα.
Οι ερευνητές έλαβαν υπ’ όψη τους και για τις δύο τεχνικές ( γέφυρα / εμφύτευμα) το αρχικό κόστος της θεραπείας καθώς επίσης και το συνολικό κόστος συντήρησης ( τακτικός έλεγχος, αντιμετώπιση τερηδόνας, περιοδοντίτιδας κ.λ.π.)  σε μια περίοδο 5 ετών .
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών είχε στα 5 χρόνια πολύ καλύτερα ποσοστά επιτυχίας ( εμφύτευμα 90-94% / γέφυρα 67-70 % ) και το πιο σημαντικό: το κόστος για ένα εμφύτευμα  ήταν 20-25% χαμηλότερο απ’ ότι για μια γέφυρα!
Μπορεί λοιπόν το αρχικό κόστος για μια εμφύτευση να ακούγεται υψηλό, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δόντια έχουν υψηλότερο κόστος συντήρησης, καθώς μπορεί να προσβληθούν από τερηδόνα και στην πορεία να χρειαστούν σφραγίσματα, απονευρώσεις κ.λ.π.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει αλόγιστα να βγάζουμε δόντια και να τα αντικαθιστούμε με εμφυτεύματα, όμως ( ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή ) όταν μελετούμε τις επιλογές που έχουμε για να αποκαταστήσουμε ένα δόντι που λείπει, δεν θα πρέπει να αποκλείουμε τα εμφυτεύματα δοντιών, γιατί τελικά… μπορεί να βγούμε κερδισμένοι!

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Άμεση φόρτιση και εμφυτεύματα δοντιών: μια καινοτομία που μέσα σε λίγη ώρα μπορεί να αλλάξει την ζωή μας.


Όσοι έχουν χάσει τα δόντια τους θα γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός από την
μάσηση επηρεάζεται άμεσα η αυτοπεποίθηση και η κοινωνική ζωή. Όταν συγκρατούμε το χαμόγελό μας συγκρατούμε και τα συναισθήματά μας, δίνοντας την εντύπωση στους γύρω μας ενός εσωστρεφούς, ή ακόμα και αντικοινωνικού ατόμου.
Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πλέον δυνατό μέσα σε λίγη ώρα να αποκτήσει κανείς και πάλι τα σταθερά του δόντια και ένα δυναμικό, λαμπερό χαμόγελο!

Η απόκτηση σταθερών δοντιών μέσα σε λίγη ώρα θα φάνταζε σαν άπιαστο όνειρο όταν στην δεκαετία του 50 ο ανατόμος - όχι οδοντίατρος - καθηγητής Branemark από την Σουηδία, εντελώς τυχαία ανακάλυψε ότι το πρωτοποριακό για την εποχή υλικό τιτάνιο μπορεί να ενσωματωθεί στον  οργανισμό δημιουργώντας έναν πολύ ισχυρό δεσμό.
Οι πρώτες εφαρμογές με τα εμφυτεύματα δοντιών  έγιναν σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις και σε ανθρώπους που είχαν χάσει όλα τους τα δόντια και φορούσαν ολική τεχνητή οδοντοστοιχία.
Η εμφύτευση γινόταν στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου και η προσθετική αποκατάσταση δεν διέφερε και πολύ από την αρχική ολική οδοντοστοιχία, μόνο που ήταν απόλυτα σταθερή!
Για πολλά χρόνια τα οδοντικά εμφυτεύματα προορίζονταν αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Τόσο όμως η επιστημονική πρόκληση, όσο και η ανάγκη των ανθρώπων για σταθερά δόντια, μας οδήγησε  στο να εφαρμόσουμε τα εμφυτεύματα δοντιών σε ένα ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων:   σε ολική αλλά και σε μερική απώλεια δοντιών της κάτω και της άνω γνάθου, τόσο στις πρόσθιες,  όσο και στις οπίσθιες περιοχές του στόματος, ακόμα και για την αντικατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού.
Τα τελευταία χρόνια φτάσαμε στο σημείο με τις σύγχρονες δυνατότητες  αποκατάστασης και τις μοντέρνες αισθητικές αναπλαστικές τεχνικές να τοποθετούμε εμφυτεύματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα φυσικά δόντια.


Με τα εμφυτεύματα δοντιών μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα , προϋποθέτουν όμως ένα σημαντικό χρόνο θεραπείας: μια αποκατάσταση στην κάτω γνάθο απαιτεί περίπου 4 μήνες, ενώ στην άνω γνάθο 7 μήνες, μπορεί και περισσότερο. Η σημερινή πρόκληση της εμφυτευματολογίας είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν ο χρόνος ολοκλήρωσης της θεραπείας.

Η ραγδαία πρόοδος της βιο-τεχνολογίας μας επιτρέπει πλέον να κάνουμε μια ειδική επεξεργασία της επιφάνειας των εμφυτευμάτων η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη σταθερότητα και συγκράτηση του εμφυτεύματος στη γνάθο.
Η επεξεργασμένη επιφάνεια έχει παράλληλα και βιολογική δράση, καθώς δεν παραμένει αδρανής, αλλά προσελκύει τα γειτονικά οστικά κύτταρα να προσκολ-ληθούν και να αναπτυχθούν επάνω στο εμφύτευμα.

Στην φωτογραφία  βλέπουμε με το μικροσκόπιο σάρωσης ένα σύγχρονο εμφύτευμα και τα οστικά κύτταρα που έχουν ενσωματωθεί στους μικρο-πόρους της επεξεργασμένης επιφάνειας.

Τα εμφυτεύματα τελευταίας τεχνολογίας δεν έχουν επομένως μόνο μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής, αλλά διασφαλίζουν την γρηγορότερη και καλύτερη ενσωμάτωση του εμφυτεύματος με τη γνάθο.

Η άλλη σημαντική εξέλιξη βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμε τα σύγχρονα εμφυτεύματα.
Με διάφορες ειδικές τεχνικές μπορούμε κατά την τοποθέτηση να επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος. Έχουμε φτάσει μάλιστα στο σημείο να μπορούμε να μετρήσουμε την αρχική σταθερότητα, κάτι πολύ καθοριστικό για την σύγχρονη εμφυτευματολογία.
Τόσο λοιπόν η βιο-ενεργή επιφάνεια των εμφυτευμάτων, όσο και οι εξελιγμένες μέθοδοι τοποθέτησης, μας χάρισαν την πρωτοποριακή τεχνική  των « άμεσων σταθερών δοντιών με εμφυτεύματα ».


Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει μια νεανική εμφάνιση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, δεν είναι πλέον αναγκασμένος να περιμένει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ώσπου να την αποκτήσει.
Με την άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων  θα μπορεί μέσα σε λίγη ώρα να αποκτήσει και πάλι τα σταθερά, φυσικά δόντια που πάντα επιθυμούσε.
Η επαναστατική αυτή μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές τους στόματος - στην άνω ή στην κάτω γνάθο - είτε λείπουν μερικά ή όλα τα δόντια, ακόμα και όταν λείπει ένα μεμονωμένο δόντι, αρκεί το εμφύτευμα κατά την τοποθέτηση του να έχει την απαραίτητη σταθερότητα, την οποία βέβαια μετράμε.

Είναι γεγονός ότι τα εμφυτεύματα δοντιών προσφέρουν κάτι περισσότερο από τα φυσικά δόντια που έχουν χαθεί:  προσφέρουν και πάλι την δυνατότητα μιας φυσιολογικής, δυναμικής ζωής χωρίς περιορισμούς και ένα χαμόγελο που  ακτινοβολεί νεανικότητα και αυτοπεποίθηση.
Με την επαναστατική μέθοδο της άμεσης φόρτισης με εμφυτεύματα δοντιών  μπορούμε πλέον μέσα σε λίγη ώρα να αλλάξουμε τη ζωή μας!

Δρ.Αλέξανδρος Παπασωτηρίου  www.my-smile.gr


Άμεση φόρτιση και εμφυτεύματα δοντιών: μια καινοτομία που μέσα σε λίγη ώρα μπορεί να αλλάξει την ζωή μας.


Όσοι έχουν χάσει τα δόντια τους θα γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός από την
μάσηση επηρεάζεται άμεσα η αυτοπεποίθηση και η κοινωνική ζωή. Όταν συγκρατούμε το χαμόγελό μας συγκρατούμε και τα συναισθήματά μας, δίνοντας την εντύπωση στους γύρω μας ενός εσωστρεφούς, ή ακόμα και αντικοινωνικού ατόμου.
Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πλέον δυνατό μέσα σε λίγη ώρα να αποκτήσει κανείς και πάλι τα σταθερά του δόντια και ένα δυναμικό, λαμπερό χαμόγελο!

Η απόκτηση σταθερών δοντιών μέσα σε λίγη ώρα θα φάνταζε σαν άπιαστο όνειρο όταν στην δεκαετία του 50 ο ανατόμος - όχι οδοντίατρος - καθηγητής Branemark από την Σουηδία, εντελώς τυχαία ανακάλυψε ότι το πρωτοποριακό για την εποχή υλικό τιτάνιο μπορεί να ενσωματωθεί στον  οργανισμό δημιουργώντας έναν πολύ ισχυρό δεσμό.
Οι πρώτες εφαρμογές με τα εμφυτεύματα δοντιών  έγιναν σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις και σε ανθρώπους που είχαν χάσει όλα τους τα δόντια και φορούσαν ολική τεχνητή οδοντοστοιχία.
Η εμφύτευση γινόταν στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου και η προσθετική αποκατάσταση δεν διέφερε και πολύ από την αρχική ολική οδοντοστοιχία, μόνο που ήταν απόλυτα σταθερή!
Για πολλά χρόνια τα οδοντικά εμφυτεύματα προορίζονταν αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Τόσο όμως η επιστημονική πρόκληση, όσο και η ανάγκη των ανθρώπων για σταθερά δόντια, μας οδήγησε  στο να εφαρμόσουμε τα εμφυτεύματα δοντιών σε ένα ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων:   σε ολική αλλά και σε μερική απώλεια δοντιών της κάτω και της άνω γνάθου, τόσο στις πρόσθιες,  όσο και στις οπίσθιες περιοχές του στόματος, ακόμα και για την αντικατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού.
Τα τελευταία χρόνια φτάσαμε στο σημείο με τις σύγχρονες δυνατότητες  αποκατάστασης και τις μοντέρνες αισθητικές αναπλαστικές τεχνικές να τοποθετούμε εμφυτεύματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα φυσικά δόντια.


Με τα εμφυτεύματα δοντιών μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα , προϋποθέτουν όμως ένα σημαντικό χρόνο θεραπείας: μια αποκατάσταση στην κάτω γνάθο απαιτεί περίπου 4 μήνες, ενώ στην άνω γνάθο 7 μήνες, μπορεί και περισσότερο. Η σημερινή πρόκληση της εμφυτευματολογίας είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν ο χρόνος ολοκλήρωσης της θεραπείας.

Η ραγδαία πρόοδος της βιο-τεχνολογίας μας επιτρέπει πλέον να κάνουμε μια ειδική επεξεργασία της επιφάνειας των εμφυτευμάτων η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη σταθερότητα και συγκράτηση του εμφυτεύματος στη γνάθο.
Η επεξεργασμένη επιφάνεια έχει παράλληλα και βιολογική δράση, καθώς δεν παραμένει αδρανής, αλλά προσελκύει τα γειτονικά οστικά κύτταρα να προσκολ-ληθούν και να αναπτυχθούν επάνω στο εμφύτευμα.

Στην φωτογραφία  βλέπουμε με το μικροσκόπιο σάρωσης ένα σύγχρονο εμφύτευμα και τα οστικά κύτταρα που έχουν ενσωματωθεί στους μικρο-πόρους της επεξεργασμένης επιφάνειας.

Τα εμφυτεύματα τελευταίας τεχνολογίας δεν έχουν επομένως μόνο μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής, αλλά διασφαλίζουν την γρηγορότερη και καλύτερη ενσωμάτωση του εμφυτεύματος με τη γνάθο.

Η άλλη σημαντική εξέλιξη βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμε τα σύγχρονα εμφυτεύματα.
Με διάφορες ειδικές τεχνικές μπορούμε κατά την τοποθέτηση να επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος. Έχουμε φτάσει μάλιστα στο σημείο να μπορούμε να μετρήσουμε την αρχική σταθερότητα, κάτι πολύ καθοριστικό για την σύγχρονη εμφυτευματολογία.
Τόσο λοιπόν η βιο-ενεργή επιφάνεια των εμφυτευμάτων, όσο και οι εξελιγμένες μέθοδοι τοποθέτησης, μας χάρισαν την πρωτοποριακή τεχνική  των « άμεσων σταθερών δοντιών με εμφυτεύματα ».


Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει μια νεανική εμφάνιση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, δεν είναι πλέον αναγκασμένος να περιμένει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ώσπου να την αποκτήσει.
Με την άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων  θα μπορεί μέσα σε λίγη ώρα να αποκτήσει και πάλι τα σταθερά, φυσικά δόντια που πάντα επιθυμούσε.
Η επαναστατική αυτή μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές τους στόματος - στην άνω ή στην κάτω γνάθο - είτε λείπουν μερικά ή όλα τα δόντια, ακόμα και όταν λείπει ένα μεμονωμένο δόντι, αρκεί το εμφύτευμα κατά την τοποθέτηση του να έχει την απαραίτητη σταθερότητα, την οποία βέβαια μετράμε.

Είναι γεγονός ότι τα εμφυτεύματα δοντιών προσφέρουν κάτι περισσότερο από τα φυσικά δόντια που έχουν χαθεί:  προσφέρουν και πάλι την δυνατότητα μιας φυσιολογικής, δυναμικής ζωής χωρίς περιορισμούς και ένα χαμόγελο που  ακτινοβολεί νεανικότητα και αυτοπεποίθηση.
Με την επαναστατική μέθοδο της άμεσης φόρτισης με εμφυτεύματα δοντιών  μπορούμε πλέον μέσα σε λίγη ώρα να αλλάξουμε τη ζωή μας!

Δρ.Αλέξανδρος Παπασωτηρίου  www.my-smile.gr


Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Όταν χάσουμε τα δόντια, η εμφάνισή μας αλλάζει ριζικά. Κατ’ αρχήν δημιουργούνται μαύρα κενά σε μεμονωμένα σημεία, ή ολόκληρες περιοχές του στόματος, τα οποία μπορεί να είναι  αντιαισθητικά
.
Παράλληλα συντελούνται πολλές καθοριστικές αλλαγές, που χωρίς υπερβολή θα μπορούσαμε να μιλάμε για παραμόρφωση προσώπου σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, οι οποίες  οφείλονται σε διάφορους παράγοντες.
Πρώτα απ’ όλα αλλοιώνονται οι αναλογίες του προσώπου. Χωρίς τα δόντια, το στόμα χάνει την σταθερή θέση που είχε αρχικά και μπορεί να « κλείσει » περισσότερο από το φυσιολογικό.
Έτσι στην περιοχή του στόματος χάνεται η αρμονική διάταξη των ιστών και οδηγεί αναπόφευκτα στην παραμόρφωση προσώπου και σε μια εντύπωση που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «κουρασμένο πρόσωπο».           

          

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή προσώπου είναι η απώλεια της στήριξης του χείλους. Το σχήμα του χείλους και του μάγουλου, εξαρτάται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τα δόντια, τα οποία στηρίζουν από μέσα τους μαλακούς ιστούς. Χωρίς τα δόντια, χάνεται και αυτή η πολύτιμη στήριξη που οδηγεί στην πτώση του χείλους και στη γήρανση του προσώπου  
Χάρη στα εμφυτεύματα δοντιών μπορούμε να πετύχουμε μια κυριολεκτικά ριζική αλλαγή προσώπου!
Πρώτα απ’ όλα, κάνοντας ένα λίφτινγκ δοντιών με εμφυτεύματα δοντιών αποκαθιστούμε την λειτουργία, αισθητική και αρμονία των δοντιών και του χαμόγελου.

Επίσης τα εμφυτεύματα μεταφέρουν λειτουργικά ερεθίσματα στην γνάθο, η οποία έτσι συνεχίζει να υποστηρίζει το χείλος και τα μάγουλα, αλλά και διατηρεί το σχήμα  που έχει ένα νεανικό πρόσωπο για πολλά χρόνια.

Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η θεραπεία με εμφυτεύματα δοντιών δεν είναι απλώς ένα lifting δοντιών αλλά είναι ένας σίγουρος και αποτελεσματικός τρόπος για μια ανανέωση προσώπου και το μυστικό για ένα νεανικό πρόσωπο!
 
Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου
Βας. Σοφίας 35
210-7227045